ETDMi kogusse jõudis kunstnik Linda Rosina puidust küünlajalg

19.5.2021

Kogud

Linda Rosin (1904-1981) on erakordse kunstiharidusega skulptor. Laiahaardelise hariduse ning kogemuse sai ta lõpetades Tallinnas kunsttööstuskooli 1926. aastal omandades kõigepealt õpetaja kutse joonistamise, joonestamise ja naiskäsitöö alal täiendades end aasta vältel raamatuköitmise ning nahavoolimise erialal.

1930-1939 läks ta edasiõppimise eesmärgil Hollandisse töötades Rotterdamis ja Amsterdamis kompveki- ja -šokolaadivabrikus joonistajana. Eestisse naasmise järel asus ta  Tallinnas skulptuuri õppima (1942-44, 1945-1948) ning jäi peale selle eriala lõpetamist tarbekunstiinstituuti õppejõuna tööle. 1960. aastast tegutses vabakunstnikuna.

Ehkki Hollandis kavandas ta nahkehistöid, on ta tegelenud peamiselt skulptorina, seda just sõjajärgselt keskendudes eelkõige figuraalkompositsiooni ja porteega.

Linda Rosina poolt kujundatud ja teostatud küünlajalg ühendab tema värskelt omandatud skulptorioskused ja tarbevormi funktsionaalsuse, mida autor ise on nimetanud tarbeskulptuuriks. Puidust esemes põimuvad lindude kehad, pead teineteisele toetumas vaatavad oma kujunduses neutraalse loodusvormiga kaudu justkui ajas tagasi. 

Küünlajalg pärineb 1948. aastast, mil Linda Rosin alustas ka näitusel esinemist.

Linda Rosina teoseid kuulub Eesti Kunstimuuseumi kogusse, ETDMi kogus on see esimene tema teos.