Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi juhina jätkab Kai Lobjakas

12.3.2024

Sündmus

Täna asutatava Sihtasutuse Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum juhatuse liikmeks valiti senise riigimuuseumi juht Kai Lobjakas. Sihtasutus alustab tegevust 1. mail.

„Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi 11 aastat juhtinud Kai Lobjakal on märkimisväärne juhtimiskogemus ning põhjalikud erialased teadmised. Valikukomisjonile paistis silma tema avatus lähenemises nii muuseumi edasisele tööle, arenguvõimalustele kui ka koostööle teiste partneritega,“ ütles konkursikomisjoni esimees, ministeeriumi nõunik kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes Märt Volmer.   

„Muuseumil on rohkelt potentsiaali, mida veel avada. Pean oluliseks, et jätkuks senine tugev sisuline tegevus ja näen olulisema eesmärgina, et seda toetaks kaasaegse struktuuriga korrastatud ja avatud keskkond. See on võtme-eelduseks erinevate tugitegevuste ja  koostööprojektide initsieerimiseks ning selleks, et toimida külastajatele keskusena, kuhu kuuluvad 1980. aastal muuseumiks kohandatud aidahoone, 17. sajandi kaupmeheelamu ning neid ühendav peasissepääs koos unikaalse välialaga,“ ütles Kai Lobjakas.  

Kai Lobjakas alustas Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis kuraatorina tööd 2002. aastal. Muuseumi juhina on ta töötanud alates 2013. aastast. 

29. veebruaril andis valitsus kultuuriministrile volituse SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum ning SA Eesti Arhitektuurimuuseum asutamiseks, mis seni toimisid riigiasutustena. Sihtasutuse juhatuse liikme volituste tähtaeg on viis aastat.   

Kultuuriministeerium on alates 2012. aastast muuseumivõrku korrastanud ning muuseumide juriidilist vormi muutnud, lähtudes seejuures muuseumide eripärast ja kohalikest oludest. Riik on asutanud 14 uut muuseumide sihtasutust, kohalike omavalitsuste juhtida on antud 6 endist riigimuuseumi.