Eesti disainiklassikasse kuuluvad Viive Linnarti käekotid jõudsid muuseumi kogusse

6.4.2021

Kogud

Disainerid Viive Linnart ja Ruuda Maarand 1960.aastate teisel poolel Linda toodangu pildistamist ette valmistamas.
Viive Linnart ja Ruuda Maarand 1960.aastate teisel poolel Linda toodangu pildistamist ette valmistamas.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi (ETDM) kogu täienes äsja põneva materjaliga disainer Viive Linnartilt, kes töötas aastakümneid nahkgalanteriikombinaadis Linda. Ta on üks neid tööstuskunstnikke, kelle loomingut kandsid peaaegu kõik, kuid kelle panus kohalikku argiellu on püsinud pikka aega laiema avalikkuse ja disainihuviliste jaoks anonüümsena. Seetõttu on eriti hea meel teda tutvustada.

Viive Linnart (1932) lõpetas ENSV Riikliku Kunstiinstituudi nahkehistöö erialal 1963. aastal. Seejärel asus ta koos õpingukaaslase Asta Kamariga tööle kombinaati Linda. Kolmas kursusekaaslane Ella Summatavet suunati tööle vabrikusse Kommunaar.

Lindas oli töö jagatud toodangu spetsiifika alusel erineva tüpoloogiaga kottide ja väiksemate nn peengalanteriitoodete ning karusnahast toodete vahel. Viive Linnarti erioskuseks sai koos koos Asta Kamariga eri tüüpi kottide kujundamine, millega ta jätkas 1980. aastate lõpuni.

1960. aastatel toodeti tema kavandatud rahakottide mudeleid ka kunstitoodete kombinaadis Tallinnas. Peale viieaastast kogemust tööstuses alustas ta 1968. aastal tundide andmist kunstiinstituudis, kus ta keskendus galanteriitoodete kujundamisele ja ka tehnoloogia temaatikale. Viive Linnart õpetas kokku paarkümmend aastat. 1987. aastal toimus suurem kombinaadi kunstnike unikaalloomingu näitus Tallinnas Raemuuseumis.
1988. aastast on Viive Linnart NSVL Disainerite Liidu liige.

Muuseum omandas mõned Viive Linnarti kujundatud käekotid, lisaks sellele kinkis ta ETDMile ka oma kolleegi Asta Kamari kujundatud tooteid ning paarkümmend äärmiselt informatiivset fotot 1960-1970. aastate tootenäidistest ja tööprotsessist.

Materjal on peagi kättesaadav muuseumide infosüsteemi MuIS kaudu.