Tuba. Raili Keiv

21.01.-2.04.2023

Galerii

Foto: Evert Palmets.

Raili Keivi on disainerina alati huvitanud tööstuse ja keraamika kokkupuutepunktid. Tema senist praktikat võib vaadata rea tundlike sekkumistena, mille käigus on harjumuspärane saanud uue tähenduse.

Näitusel on ta oma fookuse suunanud peaaegu märkamatult igapäevasele, täpsemalt Eestis nõukogude ajal tööstuslikult toodetud keraamikale. Ta on valinud küllalt tihedalt maastikult välja mõned tööd ja autorid, liites need uueks inspireerivaks koosluseks, avanud nende tausta ja loonud neist lähtudes näitusele oma lisakihistuse.

Sama võtet, mis seisneb kehtiva konventsiooni ümbermõtestamises, on Raili Keiv kasutanud varemgi. Tema valikusse kuuluvad Eesti keraamikaettevõtetes 1960.–1980. aastatel disaineritena tegutsenud Leo Rohlini, Anu Rank-Soansi, Laine Sisa, Velda Soidla, Henriette Tugi-Nuusbergi, Annika Tederi, Anne Keegi, Haidi Ratase ja Ingrid Alliku tööd. Nende abil on ta loonud eklektilise terviku, mis kõneleb eri autorite käekirjade ja tootmisvõimaluste kombinatsioonina disaini potentsiaalist, olles ühtlasi austusavaldus Eesti disainipärandile. Sel moel aktiveeritud esemetest on saanud tinglikult uus serviisina käsitletav keraamiline kollaaž, millest tõukub Raili Keivi enda uus looming.

Ajaloolise materjali põhjal ja sellega otseselt suhestudes on ta andnud oma kommentaarid nii keraamilistele vormidele kui ka neist lähtuvatele mustritele. Vormidest on valminud nüüdsete materjalide ja võimaluste toel kordused, esemed, mida saab käsitleda nii sarnasusi kui ka vastandumist õhutavatena. Ühtlasi on need hommage unikaalse loominguga tegelemist kõrgelt hinnanud tööstuskunstnike tööle kaasaegse ja oma stuudios tegutseva disaineri positsioonilt, kelle jaoks on kunagised tööstuslikud võimalused enamasti kättesaamatu unistus. 

Tehtud valikut reprodutseerides ei ole Raili Keiv sekkunud olemasolevate vormide olemusse ega autorsusse, vaid jäänud teadlikult neutraalseks. Nüüdismaterjale ja -tehnoloogiat kasutades on ta võtnud aluseks algsed vormid, rakendanud neid ühendavat valutehnloogiat ning piirdunud ka tonaalsuses praegusele materjalile omasega.

Ajaloolise materjali enda loominguga sidumiseks kombineerib kunstnik ajaloolistelt vormidelt laenatud siluetid mustriteks ja kannab need enda välja töötatud vormidele. Eseme- ja mustrikordused kohtuvad näituse tarbeks välja töötanud keraamilistel kandikutel, mis on sel näitusel taustarollis.

Galeriiruumi on loodud tööstusele viitav esemeliselt tihe installatiivne keskkond, mida ajaloolisele ja kaasaegsele materjalile lisaks toetavad vanad ja uued kipsvormid. 

Raili Keiv pakub näituse vaatajale võimaluse mõelda temaga kaasa, taasavastada Eesti disainiajalukku kuuluvat materjali ning mõelda selle tähenduse ja püsivuse üle.

Raili Keiv töötab disainerina peamiselt portselani ja saviga, nende piire kombates ja neid teiste materjalidega kombineerides. Tema huvi ja loomingu keskmes on pikalt olnud tarbevormid, mille eripärade ja omadustega ning kehtivate konventsioonide ümbermõtestamise ja nihestamisega on ta eksperimenteerinud veidi üle kümne aasta.

Keraamikas intrigeerivad teda tööstuse ja väikestuudio formaadi erinevad võimalused, nende maailmade dialoog ja vastuolu, tööstusega seotud perfektsus ning väiketootmisele omased planeerimatud vead ja nende kordused.

Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias keraamikat ja lõpetanud tootedisaini osakonna magistrantuuri 2013. aastal. Aastatel 2007–2008 täiendas ta end Saksamaal Hochschule Burg Giebichensteinis, 2012. aastal Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias. 2008. ja 2012. aastal oli ta praktikal Kahla portselanitehases, kus sai teostada ka oma loomingut. 2013-2017 elas ja töötas Berliinis. 2017. aastast töötab oma stuudios ARSi kunstilinnakus ja õpetab Eesti Kunstiakadeemias.

Näitusesarja „Tuba“ eesmärk on kutsuda kaasaegseid kunstnikke ja disainereid suhestuma muuseumi kogudega, argikeskkonda ühel või teisel moel kujundanud esemelise materjaliga. Projekti tulemusel valmib installatiivne keskkond, mis põhineb kogudest pärineval impulsil ning seda kunstniku poolt täiendama valitud materjalil ja märksõnadel.

Kai Lobjakas

Kaasatud autorid: Leo Rohlin, Anu Rank-Soans, Laine Sisa, Velda Soidla, Henriette Tugi-Nuusberg, Annika Teder, Anne Keek, Haidi Ratas, Ingrid Allik, Tiina Lõhmus

Näituse kujundus ja graafiline disain: Aadam Kaarma

Video: Virko Veskoja 

Näituse meeskond: Raili Keivi praktikandid Ha Eun Kim, Beata Batejeva, vormimeister Anatol Movileanu; ETDM: Kai Lobjakas, Ketli Tiitsar, Toomas Übner, Silvia Pärmann

Kunstniku toetusgrupp Anton Koovit ja Arno Elias Koovit

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Meediakajastus

17.01.2023 Portail. Raili Keivi “Tuba” Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis

19.01.2023 Eesti Päevaleht. Igapäevaste asjade võlur. Disainer, kes liidab eri aastakümnete tarbekeraamika üheks harmooniliseks serviisiks 

20.01.2023 The Baltic Guide. Raili Keiv’s new ceramics exhibition “Room” opens tomorrow

22.01.2023 ERR. Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumi galeriis avati Raili Keivi nõudenäitus “Tuba”

23.01.2023. Postimees. Disainimuuseumi näitus «Tuba» toob kodumaise keraamika klassikud taas lauale

25.01.2023 ERR. Выставка в Музее прикладного искусства и дизайна: ожившая керамика из прошлого века

25.01.2023 ERR Raili Keivi näitus kõrvutab disainiklassika samade esemete uuendatud vormidega

27.01.2023. Sirp. Tööstuskunstnikud rambivalgusse

5.02.2023 Diivan. Raili Keiv: «Tööstuskeraamikute loomingu uuesti ellu äratamine on minu hommage neile.»

11.02.2023 Edasi. Kultuuriankeet. Raili Keiv:disaini tõhusam toetamine tooks riigile kuhjaga tagasi

15.02.2023 Portail. Raili Keivi ja Ingrid Alliku vestlus tööstus- ja stuudiokeraamika teemal

22.02.2023 Postimees. Kus oled märganud head Eesti disaini?

4.03.2023 Postimees. DISAINIKLASSIKA ⟩ Raili Keivi näitusel «Tuba» eksponeeritud nõud saab nüüd endale ka koju viia

10.03.2023 Edasi. Näitusekommentaar. Kuidas toota disaini ajal, kui ühtegi taldrikut pole maailma juurde vaja. Raili Keivi “Tuba”

15.03.2023 Disain. Interjöör&Arhitektuur. Saame tuttavaks. Keraamik ja disainer Raili Keiv

22.03.2023 Eesti Ekspress. Tüüpne disain võib olla tipp-topp

Video

Raili Keivi näitus “Tuba” on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatud 21.01.-2.04.2023.