Sissejuhatus Eesti disaini

Alates 10.12.2020

3. korruse saal

Disaini on sageli käsitletud elumuutva distsipliinina, mis toimis ammu enne selle nimetamist disainiks. Ehkki eestlastel on olnud võimalus osaleda mitmete murranguliste disainilahenduste loomisel – nagu spioonikaamera Minox või kommunikatsiooniplatvorm Skype – on siinne disain ajalooliselt olnud seotud eelkõige kergetööstuse ja argikeskkonnaga. 

Näitus annab ülevaate Eesti disaini kihtidest, eripäradest ja mitmekülgsusest. Esile on tõstetud näited, mis on eri aegadel ja põhjustel siinset disainipilti kujundanud nii rakenduskunsti, tööstuskunsti kui ka disaini nime all.

20. sajandi algus oli iseseisvunud Eestis suurte muutuste aeg. Kui ühelt poolt oli jätkuvalt oluline industrialiseerimine, siis teiselt poolt olid kõige disaini puudutava keskmes paljuski väikeettevõtted ja töökojad, millega olid seotud mitmed Riigi Kunsttööstuskooli (asutatud 1914) lõpetanud kunstnikud.

II maailmasõja järel muutus eriti oluliseks nende kunstialade roll, mis olid seotud argiümbruse kujundamisega. Eestis oli fookus kergetööstusel: mööblil, valgustitel, klaasil ja keraamikal. 1950. aastatest alates põimusid sõjaeelse modernismi jooned, nõukogude ideoloogia ja esteetika nõuded ning Lääne kultuuri mõjud. 

1990ndatel aastatel, pärast taasiseseisvumist, muutusid nii võimalused kui ka arusaamad. Sündis hulgaliselt uusi algatusi nii ettevõtjate kui ka disainerite poolt. Tänaseks on tekkinud arvestatav uuendusmeelsete disainerite tuumik. Silmatorkavad ja olulised on nende disainerite algatused, kelle toodang on välja kasvanud kontseptuaalsest lähenemisest ja väljakujunenud konventsioonidega mängimisest.

Kuraator: Kai Lobjakas
Näituse kujundus: Edina Dufala-Pärn, Martin Pärn, Sven Sõrmus / Iseasi
Graafiline disainer: Indrek Sirkel

Tehniline teostus: Red Hat Group Design OÜ, Klaasmerk AS, L-Disain Kleebisreklaam, Laserstuudio OÜ
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Borg, 4ROOM

Video

Näitusevaated

Meediakajastus


Eesti disainitähestik Moodsas Kodus: