Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

Pressiteadete arhiivUudiskirjade arhiiv

Pressiteadete arhiiv

PRESSITEADE 24.01.2006
28.01. - 26.02.2006 TEADLIK, LIHTNE - TEADLIKULT LIHTNE.
Alternatiivse tootekultuuri teke. Näiteid saksa disainist.

Kõigile on teada, kui keeruline on jõuda lihtsate lahendusteni. Nii on see ka disainis. 1980. aastate keskpaigast tekkis Saksamaal mööbli- ja esemedisaini valdkonnas mitmeid voole, mille lähtekohad olid küll põhimõtteliselt erinevad kuid mille juhtmotiiviks oli teadlikult lihtsana mõeldud, toodetud ja käsitletav mööbel. Tagasivaatavalt on seda nähtuste kogumit disainiajaloos nimetatud ka “uueks saksa disainiks” (Neues Deutsches Design). Uus saksa disain on tuntud funktsionaalsuse mõiste laiendajana seades küsimuse alla kaua domineerinud ratsionaalse lähenemise ja funktsionalistliku esteetika ning liites sellele jutustavaid ja emotsionaalseid momente, kusjuures olulised on nii materjali taaskasutuse kui valmis esemete kasutamise ideed. Näituse "Teadlik, lihtne - teadlikult lihtne. Alternatiivse tootekultuuri teke" abil ei püüta pakkuda “lihtsuse küsimusele” valmis vastuseid läbiproovitud alternatiivide näol. Pigem soovitakse selgitada "teadlikult lihtsale" esitatavaid erinevaid nõudeid ja arusaamu sellest, näidates algseid arengufaase kontseptuaalsest lähenemisest tegeliku disainini ning arutada erinevaid ettepanekuid läbi mitmete rõhuasetuste ja individuaalsete aspektide. Näitus koosneb enam kui sajast esemest, mis sisaldavad näituse koostajate jaoks olulist "teadlikult lihtsa" väärtust. Lihtsus võib avaneda seejuures nii materjalikasutuses, funktsioonis kui eseme mehaanikas. Eksponeerimiseks valitud näited pärinevad 1980-90. aastatest ning on keskendunud mööblile ning valgutitele. Eesmärgiks on 35 disainerilt ning disainerite rühmalt pärineva 65 erineva objekti ja ühtekokku 122 eksponaadi varal ning 3 videofilmi kaasabil võtta vaatluse alla vastavad strateegiad ja nende konkreetsed tulemused, küsides, kas teadlikult lihtsa ning individualiseeritud lähenemisviisi baasil võib areneda alternatiivne disainikultuur.

Kuraatorid on Volker Albus, Markus Bach, Monika Wall. Näitus on koostatud Ifale (Institut für Auslandsbeziehungen / Saksa Välissuhete Instituut)
Näitust toetab Saksa Kultuuriinstituut / Goethe-Instituut.

Saadaval on näituse saksakeelne kataloog, inglise- ja eestikeelsed lisad valitud tõlgetega kataloogi tekstidest.

Näituse raames toimub 16. veebruaril kell 13.00 Teletornis saksa mööblitootja Nils Holger Moormanni loeng "Ära iial ütle EI... Väljakutsed ettevõtte loovusele".
Loengu korraldajaks on Eesti Kunstiakadeemia Disaini Innovatsioonikeskus ja Goethe-Instituut.

Täpsem info:
Kai Lobjakas
627 4603 
kai@etdm.eeKliendi puhketool. (1983) 1989/1990
Design: Stiletto Studio,s (Frank Schreiner) 


Raamatukogu. 1988
Design: Pentagon (Meyer Voggenreiter/Müller)« Tagasi