Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

Pressiteadete arhiivUudiskirjade arhiivUudised

Pressiteadete arhiiv

PRESSITEADE 11.02.2016

 

KÖÖK. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst Eestis

20.02.-15.05.2016

 

Koduköök on viimase saja aasta jooksul teinud ruumina läbi suure arengu. Tänase köögi lähteideed lähevad oma põhijoontes tagasi 20. sajandi algusesse, kui senise ruumiloogika ja funktsioneerimise põhimõtted vahetas välja moodsatel alustel kujundatud köök.

 

Tänaseks on tavapärane, et köök on paljude funktsioonidega koduruum, mis eristub ülejäänud majapidamisest oma siledate pindade ja rohkete masinatega. Köögi uuendamisel ammutati möödunud sajandi alguses ideid nii laevaköökidest kui tööstuses rakendatud liigseid samme ja liigutusi välistavatest ratsionaliseerimisideedest ja hügieeninõuetest, mis suunasid tähelepanu tolmu ja bakterite vältimisele. Tugevaks tõukeks muutustele oli tollane naiste eneseteadvuse tõus ja keskendumine kodumajandusele kui traditsioonilisele naiste tegevusalale. Köögi otstarbekohaseks muutmise protsessile aitas Euroopas kaasa esimese maailmasõja järgne eluasemekriis, mille lahendamiseks oli vaja ehitada suur hulk uusi väikekortereid, kus tavalised funktsioonid olid olemas oluliselt tihendatumal kujul.

 

Eestisse jõudsid need ideed eelkõige Ameerika ja Saksa näidete toel 1930. aastatel. Siit sai alguse köögi tähenduse ümbermõtestamine mitme kümnendi vältel.

 

Siinne näitus markeerib koduköögi arengut, peatudes tüüpilisel köögiruumil ja sellega seotud esemelise maailma muutumisel. Näitus tõstab esile köögiga seotud unikaalsete tarbeesmete tähenduse 1930. aastatest alates kuni tänaseni. Eesti disaini ja tarbekunsti suhtest köögitemaatikasse ligi saja aasta jooksul annavad esemete endi kõrval tunnistust plaanid, kavandid ja fotomaterjal. Lisaks köögi ruumilisele ja funktsionaalsele arengule saab näha selle alaga seotud disainilahendusi ja esemekujundust ning köögiga seotud märksõnadest ja teemadest tõukuvat unikaalloomingut muuseumi kogudest.

 

Näituse kuraatoriks on Kai Lobjakas, kujundajaks Arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid, graafiline disain Indrek Sirkel.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

 

Seoses näitusega "KÖÖK. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst Eestis" kutsub Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum kõiki
saatma fotosid oma endisest või praegusest köögist!
Foto võib meilida aadressil pilt@etdm.ee, tuua muuseumi kassasse või postitada Lai 17, 10143 Tallinn.

Saatja nõusolekul saavad pildid osaks näitusest. Need kaasatakse väljaprinditult spetsiaalselt selle tarbeks loodud seinal, laiendamaks teadmist kohaliku argikeskkonna minevikust ja tänapäevast. Hiljem säilitatakse pildid muuseumi arhiivkogus.
Saatjate vahel loositakse välja Laine Sisa kujundatud, Tallinna Ehituskeraamika Tehases toodetud kohvikann "Rae" ja tasuta muuseumipääsmeid.


 

Näituse "KÖÖK. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst Eestis" raames toimuv haridusprogramm
KUIDAS PERENAINE, NÕNDA KÖÖK

 

Milline võiks välja näha laisa merineitsi köök? Või siis terava maletaja, abitu apteekri või näiteks kahepalgelise lüpsja köök? Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näituse „Köök. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst Eestis“ raames toimuvas töötoas on võimalus just taolistele huvitavatele persoonidele ise unikaalne köök kujundada.

 

Programmi koostaja ja läbiviija: Liis Teesalu
Toimumise aeg: 22.02.2016-15.05-2016, K-R
Sihtrühm: kõigile
Kestvus: 60 minutit
Hind: 3 € / osaleja


Programmi sisu:
Tutvuda näitusega „Köök. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst Eestis“ ning arutleda erinevate näitust puudutavate teemade üle. Seejärel proovida kätt mööblimakettide valmistamises. Grupitööna (ühes u 4-5 liiget) meisterdatakse unikaalne köögimakett kindlale isikule, kes kujuneb kahe pimesivalitud kaardi (ühel elukutse/tegelaskuju, teisel omadussõna) kokkupanemisel.
Programmi lõppeesmärgid:
Osaleja on tutvunud näitusega „Köök. Muutuv ruum, disain ja tarbekunst Eestis“, kus vaadeldi köögi arengut ja selle tagamaid
20. sajandi algusest tänapäevani. Ekskursioonile järgneva töötoa eesmärk on, et osaleja on saanud kätt proovida mööblimakettide valmistamises, mis õpetab erinevate materjalide leidlikku kasutamist ja üksikesemete ning ruumi kui ühtse terviku kujundamist. Osaleja arendab seeläbi käemotoorikat ja esteetilist maitsekust ning õpib loomeprotsessis kasutama disaini märksõnu nagu kasutajasõbralikkus, unikaalsus ja leidlikkus. Lisaks mõtiskleb ta üldiselt, kuidas inimene end ümbritsevat esemelist keskkonda kujundab ja muudab ning kuivõrd peegeldab see inimest ennast.

 « Tagasi