Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

Pressiteadete arhiivUudiskirjade arhiiv

Pressiteadete arhiiv

Muuseumimeene konkurss

EESTI TARBEKUNSTI- JA DISAINIMUUSEUM (ETDM)

KUULUTAB VÄLJA MUUSEUMIMEENE KONKURSI

 

 

Konkursi eesmärk

Muuseumimeene konkursi eesmärgiks on mitmekesistada muuseumi tutvustavate ja selle mainet kujundavate meenete valikut.

Konkursile oodatakse kvaliteetseid meeneid, mis rõhutavad muuseumi omapära, on huvitavad, esteetilised ning väiketöönduslikes kogustes toodetavad.

 

Üldtingimused

Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik professionaalsed kunstnikud ja disainerid. Üliõpilased võivad osaleda iseseisva tööga. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.

Konkursile tuleb esitada töö kohta alljärgnevad eestikeelsed materjalid:

1. Eelistatuna töö originaalformaadis valmistatuna ühes eksemplaris või töö joonise või fotona A4 formaadis

2. Töö kirjeldus, sh info töö valmistamise (tehnoloogia ja materjalid) kohta ning märge, kas töö on uus, olemasolev või tootmises

3. Töö omahinna kalkulatsioon

 

Hindamine

Tööde hindamisel ETDM-i teadusnõukogu poolt võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:

seotus ETDM-i kogudega, tegevustega, hoonetega; isikupärasus ja originaalsus (sh ka toote pakend, etikett); praktiline väärtus; kvaliteetne teostus; tiražeeritavus; hind.

 

Tunnustamine ja auhinnad

Auhinnatutel on õigus kasutada oma auhinnatud tööde reklaamis märget „ETDM-i meene“.

Auhinnafond jaguneb järgmiselt: I koht rahaline preemia, II koht ja III koht saavad esemelise auhinna (ETDM-i trükised). Konkursi auhinnafond on 5000 krooni. Hindamiskomisjonil on õigus vajadusel auhinnafond jagada mitme autori vahel. Muuseum sõlmib auhinnatud tööde autoritega lepingu teose edaspidise kasutamise kohta. Konkursi korraldajal on sobivate tööde mittelaekumise korral õigus jätta auhinnad välja andmata.

Auhinnafond sisaldab kõiki Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud makse.

 

Tööde esitamine

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 5. detsember 2010

Töid võtab vastu ETDM-i kassapidaja aadressil Lai 17, Tallinnas (sissepääs muuseumisse sisehoovist) K-P kell 11.00 kuni 17.30.

Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema esitatud kinnises pakendis, millel on kiri „Muuseumi meenekonkurss“ ja töö märgusõna. Lisaks esitatavatele materjalidele peab pakendis olema eraldi kinnises ümbrikus autori nimi, aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post) ning allkirjaga kinnitatud sooviavaldus osaleda nimetatud konkursil ja nõusolek konkursi tingimustega. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud „Kontakt“ ja töö märgusõna.

Kõik tööd ja muud konkursile esitatud materjalid on konkursil osalejatel võimalik tagasi saada 1 kuu jooksul peale konkursi lõppu. Tagastamine toimub isikuttõendava dokumendi alusel muuseumi kassast.

Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi korraldaja ei hüvita.

 

Lisainfo:

Ketli Tiitsar

ketli@etdm.ee« Tagasi