Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

Näitused 2019Püsiekspositsioon "Kogutud teosed"Eesti disaini püsiekspositsioonProjekt Ceramics and Its DimensionsVäljaspool muuseumiNäitusetaotlusPakkumisedNäitusetaotlusSaalide plaanidNäituste arhiiv

"Kohtumispaigad" Ungaris

 

“KOHTUMISPAIGAD. Tallinna kohvikute interjööre”. 
Kesk-Euroopa Kultuuriinstituudis 
12.10.-02.11.2005
 
12. oktoobril avati Budapestis, Kesk-Euroopa Kultuuriinstituudis (Budapest 1088, Rákóczi út 15) ETDM-i näitus “Kohtumispaigad. Tallinna kohvikute interjööre". Näitus toimus koostöös Eesti Instituudiga http://www.esztorszag.hu/ ja jääb avatuks 2. novembrini.

 

“Kohtumispaigad” on fotonäitus Tallinna kohvikute  interjööridest. Väljas on valik unustatud ja meeles olevaid, avalikke ja samas isiklikke ruume. Tähelepanu all on ajaveetmiskohad ja nende sisekujundus, osa erilisest igapäevast.

Näitus käsitleb kohvikut kui urbaanset nähtust, osa linlikust elustiilist. See tingib ühtlasi nii ruumi kui aja valiku: ruumiks on valitud Tallinn kui siinne kiireima arenguga linnastuv keskpunkt ja 20. sajand kui aeg mil seda arengut läbi tingliku määratluse “kohvikukutuur” on võimalik vaadelda.

Teiseks lähtepunktiks on interjööride kaduvus, selle kujundusliigi paratamatu saatus. Tähelepanu pööramine kohviku kujundamisele on andnud sellele sageli olulise lisaväärtuse, mis ei ole muutnud seda pinda vaid ajaveetmiskohaks vaid oluliseks tähiseks ka siinses kujunduskunstis. Näituse eesmärgiks pole anda ammendavat ülevaadet kohvikute kujundamise ajaloost Tallinnas, pigem valikut erinevatel põhjustel tähelepanuväärsematest. Samas ei saa kohvikut kui eeskätt ajaveetmiskohta alahinnata. Just see nostalgilise alatooniga “funktsioon” oli näituse tekkeloo tegelik algtõuge.

Ruumi ja selle kasutaja suhe on vastuoluline: loodud ruum organiseerib meie elu samuti nagu meie ruumi kujundades, kasutades, seal liikudes. Kohvikud on sotsiaalsed ruumid, mille tähendused muutuvad kasutamisel, ruumi ja inimeste kokkusaamisel olles ühtlasi avalikud ja isisklikud. Avalikus, tundmatute inimestega jagatud ruumist võib omal moel saada “oma” ja osa igapäevast.

Kohvikutega seostub peatunud ja möödatuiskav aeg, seda nii kohvikus istudes kui mälestustele tagasi vaadates. Nii meelis- ja menupaikde kadumise ja muutumise kiirus ümberkehastumise tuhinas kui ka uute kohvikute tekkimine samadele, traditsiooniliselt väljakujunenud kohtadele on andnud tõuke käeosleva näituse tekkeks. Kujundusliku aspekti kõrval koorub olulisena välja ruumi ja mälu suhe, mis peaks valdavalt “kadunud” kohvikuinterjööride nägemise huvipakkuvaks muutma ka tavavaatajale, mitte vaid kitsamale ruumikujundushuviliste ringile.

Näitus väljub muuseumisaalist ka linnaruumi, meenutamaks kohti, mis on kunagi olnud osa meie igapäevast (või mida enam ei ole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Täiendav info: 
Kai Lobjakas
Tel. 627 4603
e-post: kai@etdm.ee