Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

Näitused 2019Püsiekspositsioon "Kogutud teosed"Eesti disaini püsiekspositsioonProjekt Ceramics and Its DimensionsVäljaspool muuseumiNäitusetaotlusPakkumisedNäitusetaotlusSaalide plaanidNäituste arhiiv

Projekt Ceramics and Its Dimensions

 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum (ETDM) on partnerina kaasatud 4-aastasesse projekti Ceramics and Its Dimensions, mille eesmärk on uurida ja kaardstada keraamika mõju ja suhet Euroopa argiellu, analüüsida keraamika arengut ja erinevaid kasutusviise 17. sajandist tänapäevani.
 

Projekti eesmärk on tuua välja keraamikaga seotud traditsioonide sarnasusi ning regionaaslseid eripärasid, mida põhjustavad nii ajaloolis-kultuuriline kontekst, ka sotsiaalsed ja majanduslikud käitumismustrid. Globaliseerumise käigus on meie elulaadid muutumas paljuski aina eristumatumaks kui kunagi varem. Keraamika on alati mänginud olulist rolli inimeste eludes ja nii on see ka edaspidi. Oluliseks peetakse ka tulevikku vaatamist ning uusi perspektiive ja võimalusi. Uuritakse muuhulgas uute tehnoloogiate potentsiaali, mis võimaldab suhestumist paljude sihtgruppidega.
 

Ambitsioonikas projekt ühendab muuseume, arhitekte, disainereid, tööstust ning mitmeid teisi huvirühmi, et uurida materjali vastavalt kultuurilisest, ajaloolisest, tehnililisest ja kunstilisest aspektist. Selleks on välja töötatud rida ettevõtmisi nagu näitused, töötoad ja sümpoosion. Projekt koosneb kümnest moodulist. Partnereid on 11 maalt, näiteks Faenza keraamikamuuseum, Stoke on Trenti Potteries muuseum, Staffordshire, Ulsteri ja Aalto ülikoolid. Projekti juhtpartneriks on Saksamaa keskne portselanimuuseum Porzellanikon.
 

ETDM osaleb põhjalikumalt projekti kahes moodulis, mis käsitlevad keraamika ajalugu ja suhet keraamikasse argitasandil. Juba 2015. aastal saab alguse rändnäitus European Cultural Lifestyle in Ceramics – from baroque until today. ETDMi jõuab see 2017. aasta alguseks. Teiseks on ETDM kaasatud moodulisse Ceramics – what it means to me. Talking Heads. Tegu on intervjuude vormis kaardistusega suhestumisest keraamikasse nii disainerite, ettevõtjate kui tavakasutaja seisukohast.