Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

Näitused 2019Püsiekspositsioon "Kogutud teosed"Eesti disaini püsiekspositsioonProjekt Ceramics and Its DimensionsVäljaspool muuseumiNäitusetaotlusPakkumisedNäitusetaotlusSaalide plaanidNäituste arhiiv

Näitused 2018

 

KLASSIKUD. Helle ja Taevo Gans

18.11.2017–11.02.2018

Klassikute sarja 17. näitus on keskendunud Helle ja Taevo Gansi loomingulisele tandemile, kes on Eesti disainimaastikul silmatorkav paar. Nad on kumbki tõestanud end iseseisvate loojatena, ent teostanud ka jõulisi ühistööna valminud projekte. Nad olid aktiivsed osalised 1960. aastate teisel poolel alguse saanud disaini- ja sisearhitektuuri protsesside ja tavade muutusterohkes sündmustikus, paistes silma oluliste arhitektuuriobjektide reeglina modernistlikus võtmes lahendatud sisekujunduste autoritena. 1990. aastate alguses kohandasid nad oma loometöö edukalt uute tingimustega.

 

KUUMUSKINDEL. Maie Mikof-Liiviku töid aastatest 1995-2017

24.11.2017–28.01.2018

Klaasikunstnik Maie Mikof lõpetas ERKI 1967. aastal ja töötas seejärel mõne aasta kunstitoodete kombinaadis ARS portselanimaalijana, 1975. aastast on ta vabakutseline kunstnik. Ta on töötanud mitme kümnendi vältel peamiselt kuumtöötlustehnikas, aga teostanud töid ka kipsvormi presspuhumise meetodil. 1990. aastatest võttis ta kasutusele leekpõletitehnika, mis on võimaldanud nii õrnemate vormide loomist kui ka vastavate teemade käsitlemist. Maie Mikof on üks neid kunstnikke, kelle looming on jõudnud muuseumi kogusse mitme kümnendi vältel ja kes esindab 1970.–1980. aastate klaasikunsti mitmeid suundumusi.

 

NÄRVID. Urmas Puhkan

03.02.–29.04.2018
Keraamik Urmas Puhkani isikunäitus „Närvid“ on tõukunud ühiskonna pingestatusest, närvilisuse vibratsioonist, mida on võimatu ignoreerida. Nagu ta ise ütleb: „Närvid on pingul.“ Puhkan kujutab kogetud seisundit, luues näituseruumi 3D-pliiatsi abil savist keskkonna, milles joonistuvad välja igapäevasuhete haprad jõujooned. Põletatud ja põletamata savi hakkavad ajapikku katkema, purunema ja teisenema ning seda protsessi on külastajal võimalik galeriis jälgida.

 

UUS VAEV. Eesti noor disain 1980. aastatel

23.02.–27.05.2018
„Uus vaev“ tuli fraasina käibele 1980. aastate alguses, et parodeerida hoogustuvat kommertslikku ja apoliitilist New Wave’i liikumist Läänes. Arvestades toonast autoritaarset ajastut, sai seda võtta ka jälgede segamisena, mis mõjus omakorda väljakutsena valitsenud võimuorganitele.
Tollases lagunevas ja ideoloogiliselt polariseerunud ühiskonnas esile kerkinud Eesti disainerid tegutsesid olustikus, mis erines kardinaalselt nende ea- ja ametikaaslaste omast Läänes. Mõistes hukka neid ümbritseva keskkonna puudulikkuse ja (inim)vaenulikkuse, asusid noored Eesti disainerid formuleerima uut – oma keskkonda. Kollektiivse sõnakuulmatuse vaimus ammutasid nad inspiratsiooni ja vaimustusid popkultuurist ja interdistsiplinaarsest eksperimenteerimisest. Toetudes hübriidsetele tegevusvormidele, kuhu kuulusid ka performance’id, kontseptuaalne kunst, muusika ja film, väljendasid nad uue generatsiooni identiteeti projektide, sündmuste ja väga nähtava näitusesarja kaudu, kus põimusid ideed linna- ja keskkonnakujundusest, sisearhitektuurist ning toote-, mööbli- ja plakatidisainist.
Püüdes välja selgitada selle keerulise ja vähe uuritud perioodi konteksti, (disaini)strateegiaid ja osalejate ringi, toob käesolev näitus kokku töid, mille hulgas on ka avalikkusele seni tundmatuid materjale. Näituse kuraator on Jüri Kermik.

 

TUBA. Urmas-Ott 

11.05.–05.08.2018
Eest Vabariigi 100. sünnipäevaks algatas muuseum uue projekti pealkirjaga „Tuba“. Projekti raames kutsutakse kunstnikke suhestuma siinset argikeskkonda kujundava esememaastikuga muuseumi kogu baasilt. Eesmärk on avardada arusaamu Eesti tarbekunsti ja disaini mitmekihilisest ja rikkast ajaloost, anda võimalus kuraatorite subjektiivsete eelistuste kaudu avastada uusi autoreid ja nende loomingut. Esimestena kutsuti projektis osalema rühmitus Urmas-Ott (Urmas Lüüs, Hans-Otto Ojaste).

 

BRON. Ruudt Peters

16.06–09.09.2018
ETDM esitleb esmakordselt Eestis legendaarse Hollandi ehtekunstniku Ruudt Petersi loomingut retrospektiivnäitusel „BRON“ („Allikas“).
BRON on algus, alguspunkt. Allikatest kerkivad üles ja väljuvad erinevad „asjad“ – nii otseselt kui ka kujundlikult. Ruudt Petersi retrospektiivnäitusel on põhifookuses tema tööde allikad. Sellel näitusel ei jaga Peters ainult oma töid, vaid ka seda, mis teda kõige sügavamal tasandil on inspireerinud.
BRON on ülevaade Petersi 1970. aastate alguse mässumeelsest ehteloomingust kuni viimaste aastate sügavmõttelisemate teosteni, mis tuginevad tema uurimustele kultuuridest, tavadest ja kommetest. Ülevaade Ruudt Petersi loomingust on esitatud erilise multimeediainstallatsioonina.

 

FOOKUS: Põltsamaa portselanimanufaktuur (1782–1796)

26.10.2018–02.01.2019
Tarbekunsti ja Disainimuuseum alustab näitustesarjaga, mille eesmärk on eksponeerida kammerlikus formaadis meie kogusse kuuluvaid märgilisi teoseid ja tutvustada meenutamist väärivaid nähtusi. 

Ehkki muuseumi kogud on peamiselt keskendunud 20. sajandi ja kaasaja Eesti tarbekunstile ja disainile, on selle kõrval ka erandeid. Esimesena ongi eksponeeritud 18. sajandil tegutsenud Põltsamaa Portselanimanufaktuuri tegevust ja toodangut tutvustav kollektsioon, mis koosneb üheteistkümnest esemest ning manufaktuuri toodangu mitmekesisusest tunnistust andvatest esemefragmentidest.

 

 KLASSIKUD. Anu Rank-Soans

 28.09.2018–31.03.2019
Anu Soans (1941) on üks kogenumaid Eesti tööstuses tegutsenud keraamikuid, kelle kujundatud on suur hulk Eestis toodetud ja kasutusel olnud nõusid ja dekoratiivvorme. Samas on ta olnud aktiivselt tegev ka unikaalse vabakeraamika valdkonnas. Anu Soans on keraamikuna küll hästi tuntud, kuid seni pole tema loomingut isikunäitusel esitletud. Näitusesarjas „Klassikud“ eksponeeritakse nüüd nii Soansi mahukat tööstuskeraamikapärandit kui ka unikaalloomingut, analüüsides ja avades nende maailmade erinevusi ja kokkupuutepunkte alates 1970. aastatest. Näituse kuraator on Karin Vicente.

 

Näituste plaanis võib ette tulla muudatusi.