Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

Raamatud ja kataloogidPostkaardidAutorilooming

Raamatud ja kataloogid

 

 

KOHALIK ILU. TARBEKLAAS. Raamat. 30.00 €
Tallinn 2016 (eesti ja inglise keeles). Kõvad kaaned, 208 lk

NB! Uus tiraaž jõudis muuseumipoodi 22. detsembril!

 

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Koostajad: Kai Lobjakas, Triin Jerlei. Kujundaja: Mikk Heinsoo (Stuudio Stuudio)

Trükkija: Printon. Tiraaž: 500 tk. ISBN: 978-9949-9338-7-7, ISSN: 1736-1079

Raamat on koostatud samanimelise näituse põhjal, koondades suure hulga Tarbeklaasi toodangust, kuid kindlasti mitte kogu selle ulatuses. Tarbeklaasi tegevust ja mahukat toodangut avab ning tutvustab põgusalt raamatu tekstiosa, mis peatub nii tehase ajalool, tootmisvõimalustel kui ka kunstnike tegevusel. Raamatu albumiosas on esitletud Tarbeklaasi toodangu olulisem pool. See on üles ehitatud ajateljele, mis jutustab loo tehase toodangust ja kunstnike tööst.

 

   

KLASSIKUD. PEETER KUUTMA. Kataloog. 15.00 €
Tallinn 2015 (eesti ja inglise keeles). 176 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Helen Adamson. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Tallinna Raamatutrükikoja OÜ. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9949-9338-6-0, ISSN: 1736-1079
Kataloog kaasneb samanimelise näitusega ja annab ülevaate tekstiilikunstnik Peeter Kuutma loomingust. Ta on loonud arvukalt ruumitekstiile koostöös sisekujundajatega, täitnud suurel hulgal eritellimusi ning tegelenud ka näituste korraldamisega nii Eestis kui välismaal. Peeter Kuutma eristub selgelt meie tekstiilipildis kui üks peamisi geomeetrilise põimevaiba viljelejaid. Ta on ühtlasi 1997. aastal loodud rühmituse Vaba Tahe üks asutajatest, mille eesmärgiks on olnudki just põimevaiba traditsiooni säilitamine Eestis.

   
 

KLASSIKUD. SILVIA RAUDVEE. Kataloog. 15.00 €
Tallinn 2014 (eesti ja inglise keeles). 80 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Anne Tiivel. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Major Trükiagentuur. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9949-9338-4-6, ISSN: 1736-1079
Kataloog kaasneb samanimelise näitusega ja annab ülevaate klaasikunstnik Silvia Raudvee (s. 1927) loomingust aastatel 1961-1999. Töötamine kunstnikuna Valgevene NSV klaasitehases „Neman“ aastatel 1961-1974 võimaldas peale tehase toodangu kujundamise teha ka unikaalloomingut. Raudvee on eelkõige meisterlik suurte klaas- ja kristallkomplektide looja, mida iseloomustavad põhjamaine karge stiil, kontrastsed tehnikad, geomeetrilised vormid ja kohati ka erksad värvilised detailid. Vabakutselise kunstnikuna on ta loonud lüürilisi loodustemaatikast lähtuvaid õhkõrnas teemantgraveerimise tehnikas tarbe- ja dekoratiivvorme. Silvia Raudvee on teinud ka monumentaalseid vitraaže tellimustöödena avalikesse ruumidesse.

 

 

TÕNIS KÄO. DISAIN KUI EKSPERIMENT. Kataloog. 10.00 €
Tallinn 2014 (eesti ja inglise keeles). 84 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Kai Lobjakas. Kujundajad: Tõnis Käo, Kerli Virk, Stella Skulatšjova

Trükkija: Tallinna Raamatutrükikoda. Tiraaž: 300 tk.

ISBN: 978-9949-9338-3-9
Kataloog kaasneb samanimelise näitusega, andes ülevaate Eestis sündinud ja Saksamaal õppinud ning pikka aega disainerina praktiseerinud ning õpetanud Tõnis Käo loomingust.

   

KLASSIKUD. MAIT SUMMATAVET. Kataloog. 10.00 €
Tallinn 2014 (eesti ja inglise keeles). 168 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Kai Lobjakas. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Major Trükiagentuur. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9949-9338-2-2, ISSN: 1736-1079
Kataloog kaasneb samanimelise näitusega ja annab ülevaate Eesti ühe pikema staažiga disaineri Mait Summataveti loomingust ligi viiekümne aasta vältel, peatudes olulisematel objektidel, mida autor ka ise kommenteerib. Nende hulka kuulub näituste ja ekspositsioonide kujundusi, mahukaid sisekujunduslahendusi ning aastate jooksul disainitud valgusteid ja mööblit.
"Klassikud" on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi personaalnäituste sari, mis toimub alates 2000. aastast, keskendudes eesti tarbekunsti ning disaini oluliselt mõjutanud ja kujundanud kunstnike ning disainerite tutvustamisele.

   

KUNSTI JA TÖÖSTUSE VAHEL. KUNSTITOODETE KOMBINAAT. Raamat. 25.00 €

Tallinn 2014 (eesti ja inglise keeles). 416 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Kai Lobjakas

Tekstide autorid: Merike Alber, Kai Lobjakas, Airi Ligi, Anne Tiivel, Helen Adamson

Kujundaja: Tuuli Aule
Trükkija: Tallinna Raamatutrükikoda. Tiraaž: 400 tk. ISBN: 978-9949-9338-1-5

Raamat kaasneb näitusega "Kunsti ja tööstuse vahel. Kunstitoodete Kombinaat" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis ning avab eesti tarbekunsti ja disaini seisukohalt unikaalse nähtuse tagamaid ja väljundeid.
Kunstitoodete Kombinaadid, mida 1975. aastast teatakse ka ARS-i nime all, on nähtusena Eesti disaini kontekstis huvitavad mitmest aspektist – nii moodustamise kui argikeskkonna muutumise arutelude kontekstis. Huvitav on ka kombinaadi positsioon kunsti ja tööstuse, tarbekunsti ja disaini vahel. Kunstitoodete Kombinaadid asusid nii Tallinnas kui Tartus ja eksisteerisid sarnases vormis ka mujal Nõukogude Liidus. Käesolev näitus on keskendunud eelkõige Tallinna kombinaadile kui suuremale ja mõjukamale, kuid tutvustab põgusalt ka Tartus tehtut.

   
KLASSIKUD. REIN METS. Kataloog. 10.00 €

Tallinn 2012 (eesti ja inglise keeles). 144 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Merike Alber. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Major Trükiagentuur. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9985-9530-0-8, ISSN: 1736-1079

Rein Mets lõpetas kunstiinstituudi 1971. aastal ning temast sai järgnevate aastakümnete üks omanäolisemaid ja jõulisemaid ehtekunstnikke. Mets oli kui erandlik ning sõltumatu üksikkulgeja, tema tegevus kehtivate arusaamade vaidlustajana oli tõhus ja ootamatu, tekitades senistes väärtushinnangutes segadust. Keskseks sümboliks kunstniku loomingus on figuur - valu, rõõmu, joobumuse, armastuse väljendaja. See ei kehti üksnes ehte puhul, vaid laieneb nii seinaplaatidele kui skulpturaalsetele objektidele. Rein Metsa kollektsioon muuseumikogus on arvuliselt suur, ent sellest märkimisväärsem on tema loomingu väärtus eesti kunstiajaloos.

   

KLASSIKUD. ELO JÄRV. Kataloog. 10.00 €

Tallinn 2011 (eesti ja inglise keeles). 112 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Anne Tiivel. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Major Trükiagentuur. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9985-9530-9-9, ISSN: 1736-1079

Elo Järv on loonud 41 köidet, 9 külalisraamatut, 3 albumit, 21 karpi ja 250 skulptuuri. Energiat ja inspiratsiooni on ta ammutanud armastatud vanemate mälestusest, kodumaa rüpest ja idamaade iidsetest kultuuridest, väljendanud muret ja hoolimist ühiskonnas toimuva pärast. Vaatamata näilisele sarnasusele on Elo Järve tööd ajas muutuvad. Alustanud kõrgvoolis köidetest ja skulpturaalsetest karpidest, jõudis ta salapärasesse skulptuuride maailma. Elo Järve loodud nahkskulptuurid on saanud ainulaadseks nähtuseks eesti kultuurimaastikul. Need fantaasiarikkad ja maagilised skulptuurid oleksid nagu elavad ja hingavad organismid, mis elavad väljaspool pidevalt muutuvaid ajalikke tõekspidamisi ja moetrende. Nahk on kunstniku jaoks tundlik ja elus olnud materjal, mille abil ta annab edasi eluslooduse faktuure, valguse mängu pinnareljeefide kumerustel. Vormidega seostub orgaaniliselt naha pieteeditundeline koloreerimine. Ühelt poolt on kunstnikule oluline materjalipärasus, teiselt poolt aga veelgi tähtsam on – vaimsus.

   

AJAMUSTRID. Kataloog. 6.00 €

Tallinn 2008 (eesti ja inglise keeles). 90 lk

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostajad: Merike Alber, Kai Lobjakas, Airi Ligi, Anne Tiivel. Kujundaja: Pärtel Eelma
Trükkija: Aktaprint AS. Tiraaž: 1000 tk. ISBN: 978-9985-9530-4-4

Trükis kajastab muuseumi püsiekspositsiooni ja annab ülevaate tarbekunsti ja disaini arenguloost. Koostamise on lähtutud pigem sellest, millisena näis üks või teine nähtus käsitlemise hetkel.

   

KLASSIKUD. MALL TOMBERG. Kataloog. 7.00 €

Tallinn 2010 (eesti ja inglise keeles). 72 lk, 41 värvilist ja 8 must-valget illustratsiooni.

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Helen Adamson. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Major Trükiagentuur. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9985-9530-8-2, ISSN: 1736-1079

Mall Tomberg on kunstnik, kes tõuseb siinses tekstiilipildis esile jõulise ja mitmekülgse loojana. Ligi neljakümne aasta jooksul on tema tegutsemisraadius ulatunud moodsate rüiude ja mahukate põimevaipade loomisest pikaajalise pedagoogitööni.
1960. aastatel tegeles ta palju rüiutehnikaga. Kunstnikuna eristub ta loominguliselt aktiivsemal ja viljakamal ajal eelkõige otsingulise ja innovatiivse, faktuuridega mängiva loojana, kes balansseerib vaoshoituse ja eksperimenteerimise piiril. Põimevaipu luues läheneb ta oma tööle tihti mänguliselt, olles ühtaegu mitmekülgne ja ekspressiivne.

   

KLASSIKUD. EVI MARDNA. Kataloog. 5.00 €

Tallinn 2009 (eesti ja inglise keeles). 96 lk, 80 värvilist ja 6 must-valget illustratsiooni.

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Airi Ligi. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Major Trükiagentuur. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9985-9530-7-5, ISSN: 1736-1079

Tänavu jaanuari alguses oma 80. juubelit tähistanud kauaaegse Kunstiakadeemia keraamikaõppejõu Evi Mardna loomingul on olnud eesti keraamikas kanda kaalukas roll.

Kogu pika loometee on tema tähelepanu keskendunud figuraalplastikale.

Humoorikad, kohati groteskigi kalduvad keraamilised skulptuurid omandasid erilise vaheduse ja üldistusjõu just laulva revolutsiooni päevil.

Evi Mardna suutis okupatsiooniaegseid läbielamisi ja tajusid vormida kunstiks, mis saatusekaaslastes äratundmisrõõmu tekitas.

Vaimukalt tabavad tööpealkirjad lisasid taiestele omakorda vürtsi ning naer läbi pisarate võimaldas olnust tigeduseta distantseeruda.

Nii tugeva sotsiaalse närviga teist eesti keraamikut annab tõesti otsida.

   
KLASSIKUD. LILIAN LINNAKS. Kataloog. 4.00 € 

Tallinn 2008 (eesti ja inglise keeles). 68 lk, 66 värvilist ja 5 must-valget illustratsiooni.
Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostajad: Merike Alber, Kristi Paap. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Aktaprint AS. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9985-9530-5-1, ISSN 1736-1079
Lilian Linnaksit (s. 1929) tunneme eelkõige ehte- ja metallikunstnikuna, ent tema karjäär sai alguse hoopis lambidisainerina tehases "Estoplast", kus noore kunstniku kavandatud moodsaid valgusteid tootma hakati. Need piimklaasist kuplitega lambid, mis rippusid aastakümneid meie kodudes, on tänaseks saanud eesti disainiklassikaks. Samasugust sobitavuse teemat on kunstnik kasutanud mõnikord ka ehte puhul – näiteks kaksikehted omavahel sobivatest ripatsitest, neid passib kanda keti otsas koos või eraldi. Lilian Linnaks kasutab väga erinevaid materjale ja tehnikaid talle ainuomasel viisil ning see teeb tema loomingu kindlalt äratuntavaks. Märkimisväärne osa Lilian Linnaksi loomingus on seinaplaatidel, kuid ta on teinud ka küünlajalgu, vaase ja kausse. Siin on tema meelismaterjaliks alumiinium, mille pinda oskab kunstnik suurepäraselt toonida ja emailida. Lilian Linnaksi teosed on rännanud maailma eri paikades Peterburist Pekingini, igal pool laias ilmas, kus meie tarbekunsti on tutvustatud.
 

   

KLASSIKUD. LEA WALTER. Kataloog. 4.00 €

Tallinn 2007 (eesti ja inglise keeles). 58 lk, 47 värvilist ja 4 must-valget illustratsiooni .
Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Kai Lobjakas. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Aktaprint AS. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9985-9530-3-7, ISSN 1736-1079
Lea Walter on eesti tekstiilipildis nähtus, keda pole võimalik kellegagi segi ajada. Ta on jõulise käekirjaga isepäine kunstnik, kes lõi eesti tekstiilikunstis omaenda värske ja silmatorkava maailma, kuhu mahuvad väga mitmed kudumistehnikad ja esemete liigid. Lea Walter on tegutsenud nii ratsionaalsust nõudvas tootmissfääris, olles kunstitoodete kombinaadis kunstnik ja hiljem kunstiline juht, kuid suurima tuntuse on ta saavutanud oma unikaalloominguga. Selles loomingus on silmapaistvaimad tema põimetehnikas vaibad.

 

   
KLASSIKUD. LEILI KULDKEPP. Kataloog. 4.00 €
Tallinn 2006 (eesti ja inglise keeles). 88 lk, 66 värvilist illustratsiooni.
Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostajad: Merike Alber, Maria Valdma. Kujundaja: Dénes Farkas
Trükkija: Tulipunkti Trüki- ja Disainiteenuste OÜ. Tiraaž: 300 tk. ISBN-13: 978-9985-9530-2-0, ISBN-10: 9985-9530-2-9, ISSN 1736-1079
Leili Kuldkepp (sünd. 1931), ehtekunstnik ja pedagoog, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor, on erakordne loojanatuur, alati arvestatav autoriteetne õpetaja.
Leili Kuldkepi loomingu aluseks on tema enda tõetunnetus, filosoofia ja armastus soome-ugri mütoloogia vastu. Kuldkepi delikaatsetes ehetes ja objektides on olulisel kohal natuurilähedus. Joone tundlikkus ja pehmus, igavikulisus, seesmine haavatavus võiksid olla märksõnad Kuldkepi loomingu kirjeldamisel. Kindlasti vajab rõhutamist, et Kuldkepp lihvib kõik kivid ise.
Leili Kuldkepp õppis metallehistööd Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis 1953-1959.
Õppejõud Eesti Kunstiakadeemias 1962-1995, aastatel 1989-1995 metallikunsti kateedrijuhataja. Kuldkepp on täiendanud oma teadmisi mineraloogia ja kivilõikamise alal Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudis ja mujal.
Näitustel esineb alates 1962. aastast. Tema loomingut on korduvalt hinnatud Jabloneci rahvusvahelistel ehtenäitustel.1982. a. pälvis kunstnik Kristjan Raua preemia.
   
KLASSIKUD. LEESI ERM. Kataloog. 4.00 €
Tallinn 2004 (eesti ja inglise keeles). 64 lk, 53 värvilist illustratsiooni.
Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum.
Koostaja: Anne Tiivel. Kujundaja: Dénes Farkas.
Trükikoda: Prisma Print. Tiraaž: 500 tk. ISBN 9985-9530-0-2, ISSN 1736-1079
 
Mõeldes Leesi Ermile, mõtleme me koloriidilt säravatele, teostuselt artistlikele vaipadele, kangastele ja neis jäädvustunud poeetilis-lüürilisele meeleolule. See eripära on iseloomulik nii kunstniku suurtele piltvaipadele kui ka kodukultuuri teenindavaile rafineeritud tekstiilidele. Sellise eripäraga fikseeris kunstnik oma silmapaistavalt ainulaadse koha eesti tekstiilikunstis ning selliselt eristus ta ka oma generatsiooni teistest esindajatest.
(Inge Teder, Klassikud. Leesi Erm. 2004)
   

LIBLIKAPÜÜDJA EDE KURREL. Kataloog. 13.00 €

Tallinn 2009 (eesti ja inglise keeles). 80 lk, 58 värvilist ja 4 must-valget illustratsiooni, kõvakaaneline köide

Väljaandja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Koostaja: Merike Alber. Kujundaja: Maris LIndoja 
Trükkija: Pakett AS. Tiraaž: 300 tk. ISBN: 978-9985-9530-6-8

1931. aastal Riigi Kunsttööstuskooli (tänase Kunstiakadeemia) metalli- ja portselanimaali eriala lõpetanud Ede Kurrel on meie kutselise ehtekunsti pioneer. Tema enam kui pool sajandit kestnud kunstnikutee algas 1930. aastal Eesti esimesel tarbekunstinäitusel, kus oli väljas üks portselantaldriku kavand. Ede Kurreli kujunemine hinnatud juveliiriks oli kiire, nime tõi talle esinemine 1937. aasta Pariisi maailmanäitusel ja seal saadud hõbemedal filigraani eest. Filigraan oli moes veel ka sõjajärgsel kümnendil ja selles on „süüdi” Ede Kurrel, oli ju tema kavandatud Kunstitoodete Kombinaadi seeriatoodang ülipopulaarne. Ede Kurreli naiselikud ja elegantsed vääriskivide või emailidega ehted on vana hea klassika ja klassika on alati moes. Nii kividesse kui emaili kiindus ta juba oma karjääri algul ning kalliskivide tundmise alal ei olnud talle võrdset. Sama kindlalt kui ehted kuuluvad Ede Kurreli loomingusse ka väikesed vaasid, kausid ja puuviljavaagnad.

   
MARI ADAMSON. CD-ROM. 5.00 €
Tallinn 2002. (eesti keeles). Rikkalik pildimaterjal (teosed, fotod), muusikaline taust.
Koostaja: Lea Pruuli. Kujundaja: Kadi Pajupuu. Teostaja: DAK.
Mari Adamson (1908-2000) oli mõjukamaid isiksusi eesti 20. saj. tarbekunstis. Ta oli andekas kunstnik, lugupeetud pedagoog, särav seltskonnainimene ja energiline organisaator.
1930. aastatel sai ta tuntuks dekoratiivsete ja vaimukate karakternukkude loojana, nende eest tuli Diplome d'Honneur 1937. a. Pariisi maailmanäituselt. Vaipadele keskendus ta sõjajärgsetel aastatel. Ta vaimustus rahvakunstist ja folkloorist ning see peegeldub ka tema 1940.-1950. aastate rüiu ja gobelääntehnikas piltvaipades. Loominguliseks kõrgajaks kujunesid 1960.-1970. aastad, mil valmisid silmapaistvalt jõulised, abstraktsed ja poolabstraktsed vaibad - mitmed neist eesti vaibakunsti konkurentsitud tippteosed. Piltvaiba juurde pöördus kunstnik tagasi 1970-ndate lõpul, 1980ndate alguses "Tallinna piltide" seeriaga. Teiseks elutööks loomingu kõrval oli M. Adamsonile õpetamine ERKI tekstiilikateedris, kus ta töötas õppejõu ja kateedri juhatajana 33 aastat. 
   
 

EESTI TARBEKUNSTI JA DISAINI KLASSIKA 1950. AASTATEL

Tallinn 2008 ((eesti keeles, eessõna ja fotoallkirjad inglise keeles), 168 lk

Koostaja: Kai Lobjakas

Väljaandja: kirjastus "Tänapäev"

Trükkija: Tallinna Raamatutrükikoda

ISBN: 978-9985-62-729-7

1950. aastate eesti tarbekunstis ja disainis võibe ristada kaht ajastut. Kümnendi esimene pool oli kantud stalinistlikest kaanonitest, kunst kui propagandavahend tekitas kuriosseid kombinatsioone nõukogulikust ornamentikast ja rahvuslikust ainesest. Kümnendi teisel poolel tõusis tarbekunsti sotsiaalne staatus ja kujunesid välja modernistlikud mallid.

Käesolev raamat viib lugeja sellesse huvitavasse kümnendisse, tutvustades piltide ja tekstide kaudu tolle ajastu tarbekunsti ja disaini klassikat, alustades mööblist ja nõudest ning lõpetades ehete ja rõivastega.

Raamat on jätk kogumikule "Eesti tarbekunsti ja disaini klassika 1900-1940".

Trükis on läbi müüdud, vabandame!

 

Trükis on läbi müüdud, vabandame!

   
 

EESTI TARBEKUNSTI JA DISAINI KLASSIKA 1900-1940

Trükis on läbi müüdud, vabandame!

Tallinn 2008 (eesti keeles, eessõna ja fotoallkirjad inglise keeles), 160 lk

Koostaja: Merike Alber

Väljaandja: kirjastus "Tänapäev"

Trükkija: Tallinna Raamatutrükikoda

ISBN: 978-9985-62-623-8

Käesolev kogumik juhatab meid kaunite piltide ja põhjalike tekstide kaudu 20. sajandi alguse eesti tarbekunsti ja disaini võluvasse maailma. Tolleaegset tarbekunsti iseloomustasid ühest rahvusliku karakteri otsingud ning vanade rahvusmotiivide stiliseerimine ja moderniseerimine, teisest küljest aga Pariisi, Berliini ja teiste Euroopa kunstikeskuste "moodne joon" ja luksus.

Raamatus on näited Eduard Taska, Roman Tavasti, Nikolai Langebrauni, Mari Adamsoni, Richard Wunderlichi, Adamson-Ericu ja paljude teiste tarbekunstnike loomingust. Esemete valik on mitmekesine - nahkköites raamatutest serviisideni, kappidest ja toolidest ehete ja nukkudeni.

Trükis on läbi müüdud, vabandame!

   
Tallinna Rakenduskunsti Triennaal KOGUMISE KUNST. Kataloog. 18.00 €
Tallinn 2012
   
Tallinna Rakenduskunsti Triennaal KNOW HOW. Kataloog. 13.00 €
Tallinn 2009
   
Tallinna Rakenduskunsti Triennaal LAGEDAD PIIRID. Kataloog. 2.00 €
ISBN 9949-301-0
Tallinn 2003
   
Tallinna Rakenduskunsti Triennaal OMAND. Kataloog. 2.00 €
ISBN 9985-60-993-X
Tallinn 2000
   
Muuseumipoe tel: 627 4611  
Trükiste tellimiseks palume teil võtta ühendust aadressil: info@etdm.ee. Hinnale lisandub postikulu vastavalt Eesti Posti tariifidele.