Avatud K-P 11.00-18.00 / Lai 17, 10133 Tallinn

AjaluguArhiivkoguDisaini- ja mööblikoguEhte- ja metallikoguKeraamika- ja portselanikoguKlaasikoguNahakunsti koguTekstiilikoguKogude täiendamineKogude kasutamineRaamatukoguKoostöövõimalusedPõhimäärusICOM-i muuseumide eetikakoodeks

Keraamika- ja portselanikogu

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi keraamika- ja portselanikogus on üksikesemeid ning komplekte arvel üle 3000, autoreid või tootjaid aga 130 ringis. 

Keraamikakogu tuumikuks on Eesti professionaalsete keraamikute looming 20. sajandi 50. aastatest tänapäevani.
Kollektsiooni vanemad tööd on 19. sajandist (näiteks tartlannast maalikunstniku Julie Hagen-Schwartzi kaks vaasi).
Kõigest tosinkonna puhul on tegu Eesti aladelt pärit nn tundmatu tegija või tootja valmistatud esemetega (setu pott, laelamp vms). Algusest peale on kogu komplekteerimisel raskuspunkt lasunud kõrge kunstiväärtusega ainesel ja seetõttu on ajalooline pärand (kuivõrd seda keraamika ja portselani osas Eestis alles ongi) jäänud tagaplaanile. 

Eesti Kunstimuuseumi sõja ajal hävinud tarbekunstikogu dokumentatsiooni taastamist alustas 1950. aastal üks eesti esimesi kutselisi keraamikuid Juuli Suits, kelle erialaõpingud leidsid aset mitmel pool Euroopas. Toonases inventariraamatus on tema enda tööde kõrval taas arvele võetud juba Riigi Kunsttööstuskoolis keraamikaõpinguid alustanud ning hiljem nii seal kui ERKI-s õppejõuametit pidanud Valli Elleri keraamikat. 

Lisaks Riigi Kunsttööstuskooli õpilastöödele (keraamika, portselanimaal) on ETDM-i kollektsioonis skulptor Jaan Koorti 1920. aastate lõpus ja 1930. alguses loodud kõrgkuumuspõletuse läbinud elegantseid vorme, millel on olnud teedrajav mõju eesti keraamikatraditsioonile.
1960. aastate haku tõusulaine kannab möödanikku 1950.aastate pealesurutud kaanonid. Loometeed varem alustanutele (Aino Alamaa, Ellinor Piipuu, Mari Rääk) saabub täiendus uute innustunud andekate kunstnike näol (Lydia Jõõts, Helene Kuma, Evi Mardna, Jutta Matvei, Ingrid Nõges, Imbi Ploompuu, Elgi Reemets, Aurora Tippe jt), kelle looming moodustabki tollase eesti professionaalse keraamika tuumiku. 

Peagi nendega järk - järgult liituvad noored (1960. aastatel Made Evalo, Luule Kormašova, Tiiu Lass, Anu Rank-Soans, Naima Uustalu, Mall Valk ja 1970. aastatel Anne Keek, Marget Tafel, Helle Videvik, Viive Väljaots jt) rikastavad kujunenud üldpilti ja haaret. 1970. aastaid iseloomustab suuremõõtmeliste ruumi ilmestamisel kaasa rääkida ihkavate vormide ja pannoode võidukäik (Leo Rohlin, Saima Sõmer). 

Ilus (tarbe)vorm pole enam omaette eesmärk, pigem maailma mõtestamise vahend. Uudselt mõjub disainisõbraliku lahenduse otsing (Leo Rohlini serviis).
1970. aastate lõppu ja 1980. algusesse jääb ühe suunana ka popiresonantsist kantud loomepalang (Mai Järmut, Irja Kändler, Ülle Rajasalu), mis kiirendab eesti keraamika integreerumist maailma üldisesse kultuuripilti. 

1990. aastatel süveneb liikumine suurema avatuse ja täiustuva tehnilise virtuooslikkuse suunas (Ingrid Allik, Sergei Isupov, Urmas Puhkan, Annika Teder, Anne Türn jt). Juba tuntu ja läbiproovitu taustal ilmub üha enam autorile eriomaseid lahendusi. (Tarvitama hakatakse mõistet “autoritehnika”.) Sajandi lõpul on soositud mitmekesisus, mis võimaldab keraamikuil oma isikupärast loomelaadi raskusteta süvendada. Kontaktid muu maailmaga tihenevad, seda kajastab ka ETDM-i kollektsioon.

ETDM-i portselanikogu koosneb lõviosas imporditud toorikutele maalitud taiestest. See kehtib nii Riigi Kunsttööstuskoolis tehtu kui ka Nikolai Langebrauni Portselanimaalimise Töökojast pärit museaalide kohta.
Vaid vähestel autoritel (Anu Ivask, Karin Kalman, Aigi Orav) on õnnestunud vorme luua.
Tänu Jüri Kuuskemaale kuulub kollektsiooni 18. sajandi lõpus Põltsamaal tegutsenud portselanivabriku enamasti sinise lilldekooriga kaunistatud esemeid.
1970.- 80. aastad olid viljakad eeskätt tänu Kunstitoodete Kombinaadi ARS portselanimaali ateljees tehtule. Sealsete portselanimaalijate ja autoritiraažikunstnike (Eve Hallenberg, Reet Moor, Susanna Otema, Evi Rass, Krista Virkus jt) loomingu paremik ongi ETDM-i kollektsioonis tallel. Neil kõigil on oma väljakujunenud kunstnikukäekiri.
Teistest sootuks erinevad on Indrek Hirve Leningradi Lomonossovi-nimelises portselanivabrikus valminud glasuurialuse maalinguga tööd.
Varem alustanuist on meeldejäävalt omanäolised Adamson-Ericu väikeseformaadilised rütmika dekooriga plaadid ja Ilse Lepiksoni värvikontrastidele üles ehitatud nõusid kattev pingestatud ornament.

ETDM-i keraamika- ja portselanikogu pole kinnine suletud süsteem, see täieneb pidevalt nii uue kui ka juba varem loodud eesti kunsti osas.

Täiendav info: 
Airi Ligi
keraamika- ja portselanikogu kuraator
Tel. 627 4605 
e-post: airi@etdm.ee